Friday, July 13, 2007

nowy kompik /a new computer

Tiaaa... Od niedzieli nowy komputer, nowy monitor... Ogólnie SZAŁ-CIAŁ, tylko nic nie che działać! Nie mogę załączać zdjęć, nie mogę odbierać maili, nie mogę wysyłać maili... Źle widzę naszą przyszłość; moją i nowego sprzętu...

Brand new computer... GREAT!, but I can't do anything with it! Ican't attach the photos, I can't receive e-mails, I can"t send e-mails... I look ahead and I can"t see our co-operation...

No comments: